Wykonywanie badań laboratoryjnych owoców, warzyw, zbóż, produktów przetworzonych, wody.

  1. Na pozostałości po środkach ochrony roślin (MRL)
  2. Metale ciężkie
  3. Azotyny, azotany
  4. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne
  5. Mykotoksyny
  6. Określanie wartości odżywczych żywności
  7. Parametry fizykochemiczne

Usługa badań laboratoryjnych zawiera:

  • Odbiór próbki.
  • Doradztwo w zakresie pobierania próbek.
  • Opracowywanie analiz ryzyka dla substancji pochodzących ze środków ochrony roślin.

Dobieranie pakietów badań MRL pod kątem historii produkcji.

Badania wykonywane są w akredytowanych laboratoriach. Wyniki badań otrzymywane są bardzo szybko.