NASZA OFERTA

  • ocena i wskazówki do dostosowania infrastruktury do wymagań standardu GLOBALG.A.P (tj. chłodnia, pomieszczenia obróbki produktów, magazyn środków ochrony roślin, magazyn nawozów, pomieszczenia socjalne, postępowanie z odpadami, nadzór nad szkodnikami);
  • opracowanie  dokumentacji, formularzy, objaśnienie sposobu prowadzenia zapisów w centrali grupy i u producentów, sformułowanie umów z dostawcami;
  • opracowanie wymaganych oznaczeń, instrukcji higienicznych, schematów;
  • wskazanie innych dokumentów wymaganych podczas certyfikacji, tj.
  • świadectwa potwierdzające kwalifikacje, świadectwo ukończenia kursu chemizacyjnego, kurs BHP i udzielania pierwszej pomocy, atest opryskiwacza, faktury zakupu środków ochrony roślin, faktury zakupu energii, wyniki badań pozostałości pestycydów i analizy wody.
  • Wdrożenie systemu GLOBALG.A.P
  • Badania laboratoryjne
  • Badania pozostałości pestycydów: każdy producent zobowiązany jest do przebadania każdego gatunku produktu zgłoszonego do certyfikacji minimum jeden raz w ciągu 12 miesięcy.