Co to jest CoC?
Standard Chain of Custody  zapewnia pełną identyfikację i identyfikowalnośc wyrobów. Tworzy on integralność z systemem jakości i bezpieczeństwa żywności GLOBALG.A.P. Przejrzystość tego systemu w całym łańcuchu dostaw gwarantuje całkowitą integralność produktu i informuje potencjalnych odbiorców o dokładnym  pochodzeniu wyrobu.  GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC) jest kontynuacją systemu GLOBALG.A.P.  Dotyczy wszystkich pośredników w całym łańcuchu przepływu produktu, którzy mają swoich dostawców  z certyfikatem GLOBALG.A.P. System zapewnia że jakikolwiek produkt posiadający numer GGN, faktycznie pochodzi od właściwego producenta. 
GLOBALG.A.P. Chain of Custody określa statut i położenie produktu na każdym etapie produkcyjnym (od pola, poprzez odbieranie, mycie, linie sortujące) aż do końcowego odbiorcy. 
W GLOBALG.A.P. CoC zawarte są dokładne wytyczne zapewniające że produkt certyfikowany                          i niecertyfikowany danego producenta prawidłowo przejdzie swoją drogę i nie zagubi identyfikowalności na żadnym  z etapów procesów technologicznych i dostawy. 

Kogo dotyczy?
CoC ma zastosowanie do wszystkich firm obsługujących i/lub handlujących certyfikowanym produktem GLOBALG.A.P. 
Np. pakowanie, handlowanie, przetwarzanie, pośrednictwo, hurtownie, rzeźnie, logistyka, podwykonawcy, sprzedaż detaliczna itd.
Certyfikat CoC pozwala im korzystać ze stwierdzenia, że produkty posiadają certyfikat GLOBALG.A.P.

Certyfikacja indywidualna według GLOBALG.A.P. CoC

 • Opcja 1 – Pojedyncza lokalizacja: indywidualna firma, jedna lokalizacja dla jednego GGN lub numer CoC.
 • Opcja 1 – Kilka lokalizacji: indywidualna firma, kilka lokalizacji dla jednego GGN lub numer CoC

Po złożeniu wniosku formularza rejestracyjnego otrzymuje się  
Numer CoC – 13-cyfrowy numer
Numer CoC identyfikuje zarejestrowanego członka lub numer certyfikatu CoC firmy, która obsługuje, przetwarza, magazynuje, handluje certyfikowanym produktem po uprawie.
Numer GGN (Numer GLOBALG.A.P.) identyfikuje zarejestrowanego członka  lub numer certyfikatu producenta, który wytwarza i/lub początkowo pakuje lub przetwarza produkt.  

Co gwarantuje CoC?

 • Identyfikowalność od gospodarstwa do półki sklepowej
 • Przejrzystość drogi produktu GLOBALG.A.P.
 • Integralność
 • Identyfikowalność: Każda firma zarejestrowana w bazie danych GLOBALG.A.P. otrzymuje własny numer CoC.
 • Kontrola wejściowa: Podmiot posiadający certyfikat CoC kontroluje zakupy od producentów: ważności certyfikatów, numer GGN, CoC.
 • Etykietowanie: Każdy certyfikowany podmiot (np. spółka, jednoosobowa działalność, chłodnia, sortownia) opracowywuje własną etykietę  z numerem CoC i  GGN dostawców.
 • System identyfikowalności: Certyfikowany podmiot posiada system który ma na celu uniknięcie zmieszania się niecertyfikowanych produktów  z certyfikowanymi oraz zapewnia prześledzenie produktu wykazując spójny bilans masy.
 • Certyfikacja: Certyfikacja odbywa się poprzez zatwierdzoną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację. 
  Listę jednostek zatwierdzonych przez GLOBALG.A.P. można znaleść na stronie www.globalgap.org
  Celem wymagań GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY  jest zapewnienie że każdy produkt sprzedawany jako GLOBALG.A.P. jest wyprodukowany z materiałów które pochodzą z certyfikowanego gospodarstwa.