Co to jest GLOBALG.A.P ?

GLOBALG.A.P. w codziennym praktycznym znaczeniu oznacza certyfikat wymagany przez sieci handlowe lub innych kontrahentów, którzy od niego uzależniają rozpoczęcie lub kontynuację współpracy biznesowej z podmiotami dostarczającymi nie przetworzone produkty rolne. 

Obecnie GLOBALG.A.P. najbardziej zaawansowany jest wśród producentów/ dostawców świeżych owoców i warzyw.
 
W szerszym znaczeniu – GLOBALG.A.P. to zespół wymagań dla produkcji pierwotnej, których spełnienie ma zapewnić wysoką jakość i przede wszystkim bezpieczeństwo produkowanej żywności.

Wyznaczone standardy oparte są na systemie HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli), zawierają wytyczne do spełnienia przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, a także uwzględniają aspekty oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko.
Kogo dotyczy GLOBALG.A.P ?
System GLOBALG.A.P. dotyczy każdego producenta świadomego wpływu swojej działalności na jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności. 

W praktyce, najczęściej system wdrażany jest w grupach producenckich, zrzeszeniach producentów, hurtowniach wraz z ich dostawcami, a także w gospodarstwach indywidualnych.

Gdzie opisane są wymagania GLOBALG.A.P ?

Wymagania GLOBALG.A.P. tzw. kryteria zgodności opracowane zostały w postaci list kontrolnych. 
Stanowią one praktyczne narzędzie, które można wykorzystać podczas budowania systemu GLOBALG.A.P. we własnej firmie/ gospodarstwie.
Listy kontrolne, a tym samym wymagania podzielone zostały na 3 moduły:

  • AF (All Farm) – wymienia wymagania dla wszystkich producentów rolnych niezależnie od profilu produkcji
  • CB (Crops Base) – wymienia wymagania dla producentów produktów roślinnych
  • FV (Fruit & Vegetable) – wymienia wymagania dla producentów owoców i warzyw
  • QMS – wymienia wymagania dla wewnętrznego systemu zarządzania funkcjonującego w grupie producentów

Jak uzyskać certyfikat GLOBALG.A.P ?

W celu uzyskania certyfikatu GLOBALG.A.P. należy przede wszystkim opracować dokumentację systemową i formularze do prowadzenia wymaganych zapisów oraz wdrożyć wymagania standardu. Wówczas można złożyć wniosek o przeprowadzenie certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą.
W całym zakresie powyższych działań swoją pomoc oferuje firma AKROL Doradztwo Rolnicze.
 
Zarys prac wdrożeniowych:

  • wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania w centrali grupy producentów,
  • wdrożenie systemu u poszczególnych producentów,
  • badania pozostałości pestycydów i wody,
  • certyfikacja przez niezależną jednostkę certyfikującą

Na czym polega certyfikacja ?

Certyfikacja polega na przeprowadzeniu inspekcji przez przedstawiciela jednostki certyfikującej na miejscu w siedzibie klienta.
W przypadku stwierdzenia niezgodności, należy przeprowadzić działania korygujące w określonym czasie.
Na podstawie dokumentacji z inspekcji jednostka certyfikująca podejmuje decyzję o wydaniu certyfikatu.
Certyfikat wydawany jest na okres 1 roku. Po tym czasie, aby przedłużyć ważność certyfikatu, należy poddać się ponownej certyfikacji.
Inspekcje przeprowadzane są w centrali grupy producentów oraz u reprezentatywnej liczby producentów zgłoszonych do certyfikacji.
Po ok. 6 miesiącach od wydania certyfikatu przeprowadzane są tzw. inspekcje niezapowiedziane w niektórych certyfikowanych lokalizacjach zgodnie z określonymi zasadami.