o nas

Nowość

Nowość

Nowość

 2014   PIERWSZA CERTFIKACJA GLOBALG.A.P FARMY DYNIOWEJ

2014  PIERWSZA CERTYFIKACJA TRUSKAWKA POD OSŁONAMI

2014 CERTYFIKACJA JODŁY KAUKASKIEJ

 • Co to jest GLOBALG.A.P ?

  GLOBALG.A.P. w codziennym praktycznym znaczeniu oznacza certyfikat wymagany przez sieci handlowe lub innych kontrahentów, którzy od niego uzależniają rozpoczęcie lub kontynuację współpracy biznesowej z podmiotami dostarczającymi nie przetworzone produkty rolne. Obecnie GLOBALG.A.P. najbardziej zaawansowany jest wśród producentów/ dostawców świeżych owoców i warzyw.

   

  W szerszym znaczeniu - GLOBALG.A.P. to zespół wymagań dla produkcji pierwotnej, których spełnienie ma zapewnić wysoką jakość i przede wszystkim bezpieczeństwo produkowanej żywności.

  Wyznaczone standardy oparte są na systemie HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli), zawierają wytyczne do spełnienia przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, a także uwzględniają aspekty oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko.

   

 • Kogo dotyczy GLOBALG.A.P ?

  System GLOBALG.A.P. dotyczy każdego producenta świadomego wpływu swojej działalności na jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności. W praktyce, najczęściej system wdrażany jest w grupach producenckich, zrzeszeniach producentów, hurtowniach wraz z ich dostawcami, a także w gospodarstwach indywidualnych.

 • Gdzie opisane są wymagania GLOBALG.A.P ?

  Wymagania GLOBALG.A.P. tzw. kryteria zgodności opracowane zostały w postaci list kontrolnych. Stanowią one praktyczne narzędzie, które można wykorzystać podczas budowania systemu GLOBALG.A.P. we własnej firmie/ gospodarstwie.

  Listy kontrolne, a tym samym wymagania podzielone zostały na 3 moduły:

  AF (all farm) – wymienia wymagania dla wszystkich producentów rolnych niezależnie od profilu produkcji

  CB (crops base) - wymienia wymagania dla producentów produktów roślinnych

  FV (fruit&vegetable) – wymienia wymagania dla producentów owoców i warzyw

  QMS – wymienia wymagania dla wewnętrznego systemu zarządzania funkcjonującego w grupie producentów.

   

 • Jak uzyskać certyfikat GLOBALG.A.P ?

  W celu uzyskania certyfikatu GLOBALG.A.P. należy przede wszystkim opracować dokumentację systemową i formularze do prowadzenia wymaganych zapisów oraz wdrożyć wymagania standardu. Wówczas można złożyć wniosek o przeprowadzenie certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą.

  W całym zakresie powyższych działań swoją pomoc oferuje firma AKROL Doradztwo Rolnicze.

   

  Zarys prac wdrożeniowych:

  - wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania w centrali grupy producentów,

  - wdrożenie systemu u poszczególnych  producentów,

  - badania pozostałości pestycydów (i ew. badania wody),

  - certyfikacja przez niezależną jednostkę certyfikującą

   

 • Na czym polega certyfikacja ?

  Certyfikacja polega na przeprowadzeniu inspekcji przez przedstawiciela jednostki certyfikującej na miejscu w siedzibie klienta.

  W przypadku stwierdzenia niezgodności, należy przeprowadzić działania korygujące w określonym czasie.

  Na podstawie dokumentacji z inspekcji jednostka certyfikująca podejmuje decyzję o wydaniu certyfikatu.

  Certyfikat wydawany jest na okres 1 roku. Po tym czasie, aby przedłużyć ważność certyfikatu, należy poddać się ponownej certyfikacji.

  Inspekcje przeprowadzane są w centrali grupy producentów oraz u reprezentatywnej liczby producentów zgłoszonych do certyfikacji.

  Po ok. 6 miesiącach od wydania certyfikatu przeprowadzane są tzw. inspekcje niezapowiedziane w niektórych certyfikowanych lokalizacjach zgodnie z określonymi zasadami.

   

Witamy na stronie firmy AKROL Doradztwo Rolnicze

poświęconej standardowi GLOBALG.A.P.

Można tu znaleźć informacje dotyczące jego budowy, zasad uzyskania certyfikatu, a także korzyści wynikających z wdrożenia i certyfikacji.

 

Na wszelkie pytania z przyjemnością odpowiemy.

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt.

nasze działania

nasza oferta

667 575 537

biuro@akrol.pl

 • AKROL Doradztwo Rolnicze
 • Systemy Bezpieczeństwa Żywności BRC, JFS
 • Certyfikaty GlobalG.A.P
 • Integrowana Produkcja
 • Integrowana Ochrona Roślin
 • Badanie owoców i warzyw na pozostałości pestycydów

galeria

start

wdrożenie globalgap, certyfikat globalgap, certyfikacja globalgap, wymagania globalgap, lista kontrolna globalgap, szkolenie globalgap, pytania globalgap, akrol doradztwo rolnicze,

stat4u