globalgap, globalg.a.p, certyfikacja globalgap, certyfikat globalgap, system globalgap, mazowieckie, łodzkie, wielkopolskie ,kujawsko pomorskie,wdrożenie globalgap, certyfikat globalgap, certyfikacja globalgap, wymagania globalgap,globalgap, globalg.a.p

 

Witamy na stronie firmy AKROL Doradztwo Rolnicze

poświęconej standardowi GLOBALG.A.P. oraz GRASP

Można tu znaleźć informacje dotyczące jego budowy, zasad uzyskania certyfikatu, a także korzyści wynikających z wdrożenia i certyfikacji.

 

Na wszelkie pytania z przyjemnością odpowiemy.

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt.

CERTYFIKACJA SYSTEMU

GRASP

CERTYFIKACJA SYSTEMU

GLOBALG.A.P

ZAKRES PRODUKCJA PASZ

CERTYFIKACJA ŁAŃCUCHA

DOSTAW GLOBALG.A.P

CHAIN OF CUSTODY

 

 • Co to jest GLOBALG.A.P ?

  GLOBALG.A.P. w codziennym praktycznym znaczeniu oznacza certyfikat wymagany przez sieci handlowe lub innych kontrahentów, którzy od niego uzależniają rozpoczęcie lub kontynuację współpracy biznesowej z podmiotami dostarczającymi nie przetworzone produkty rolne. Obecnie GLOBALG.A.P. najbardziej zaawansowany jest wśród producentów/ dostawców świeżych owoców i warzyw.

   

  W szerszym znaczeniu - GLOBALG.A.P. to zespół wymagań dla produkcji pierwotnej, których spełnienie ma zapewnić wysoką jakość i przede wszystkim bezpieczeństwo produkowanej żywności.

  Wyznaczone standardy oparte są na systemie HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli), zawierają wytyczne do spełnienia przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, a także uwzględniają aspekty oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko.

   

 • Kogo dotyczy GLOBALG.A.P ?

  System GLOBALG.A.P. dotyczy każdego producenta świadomego wpływu swojej działalności na jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności. W praktyce, najczęściej system wdrażany jest w grupach producenckich, zrzeszeniach producentów, hurtowniach wraz z ich dostawcami, a także w gospodarstwach indywidualnych.

 • Gdzie opisane są wymagania GLOBALG.A.P ?

  Wymagania GLOBALG.A.P. tzw. kryteria zgodności opracowane zostały w postaci list kontrolnych. Stanowią one praktyczne narzędzie, które można wykorzystać podczas budowania systemu GLOBALG.A.P. we własnej firmie/ gospodarstwie.

  Listy kontrolne, a tym samym wymagania podzielone zostały na 3 moduły:

  AF (all farm) – wymienia wymagania dla wszystkich producentów rolnych niezależnie od profilu produkcji

  CB (crops base) - wymienia wymagania dla producentów produktów roślinnych

  FV (fruit&vegetable) – wymienia wymagania dla producentów owoców i warzyw

  QMS – wymienia wymagania dla wewnętrznego systemu zarządzania funkcjonującego w grupie producentów.

   

 • Jak uzyskać certyfikat GLOBALG.A.P ?

  W celu uzyskania certyfikatu GLOBALG.A.P. należy przede wszystkim opracować dokumentację systemową i formularze do prowadzenia wymaganych zapisów oraz wdrożyć wymagania standardu. Wówczas można złożyć wniosek o przeprowadzenie certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą.

  W całym zakresie powyższych działań swoją pomoc oferuje firma AKROL Doradztwo Rolnicze.

   

  Zarys prac wdrożeniowych:

  - wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania w centrali grupy producentów,

  - wdrożenie systemu u poszczególnych  producentów,

  - badania pozostałości pestycydów (i ew. badania wody),

  - certyfikacja przez niezależną jednostkę certyfikującą

   

 • Na czym polega certyfikacja ?

  Certyfikacja polega na przeprowadzeniu inspekcji przez przedstawiciela jednostki certyfikującej na miejscu w siedzibie klienta.

  W przypadku stwierdzenia niezgodności, należy przeprowadzić działania korygujące w określonym czasie.

  Na podstawie dokumentacji z inspekcji jednostka certyfikująca podejmuje decyzję o wydaniu certyfikatu.

  Certyfikat wydawany jest na okres 1 roku. Po tym czasie, aby przedłużyć ważność certyfikatu, należy poddać się ponownej certyfikacji.

  Inspekcje przeprowadzane są w centrali grupy producentów oraz u reprezentatywnej liczby producentów zgłoszonych do certyfikacji.

  Po ok. 6 miesiącach od wydania certyfikatu przeprowadzane są tzw. inspekcje niezapowiedziane w niektórych certyfikowanych lokalizacjach zgodnie z określonymi zasadami.

   

OFERUJEMY  PRZYGOTOWANIE W NOWYCH ZAKRESACH

 

SYSTEM GRASP

 

GLOBALG.A.P

ROŚLINNY MATERIAŁ

ROZMNOŻENIOWY

 

GLOBALG.A.P

ŁAŃCUCH DOSTAW

CHAIN OF CUSTODY

 

Nowość

Nowość

Nowość

 2014   PIERWSZA CERTFIKACJA GLOBALG.A.P FARMY DYNIOWEJ

2014  PIERWSZA CERTYFIKACJA TRUSKAWKA POD OSŁONAMI

2014 CERTYFIKACJA JODŁY KAUKASKIEJ